PDA

Xem bản đầy đủ : Phong Thần Bảng  1. [Ra Đảo] Justin : spam bán đồ tần suất lớn 24h
  2. [Ra Đảo] TuoiGi : spam bán đồ 7 ngày
  3. [Ra Đảo] BelolChay : spam bán đồ 7 ngày
  4. [Ra Đảo] xvideos - quảng cáo mu khóa tài khoản vĩnh viễn
  5. [Ra Đảo] Dkcucsuc : quảng cáo mu khóa tài khoản vĩnh viễn
  6. [Ra Đảo] Xiên spam bán đồ = nick phụ khóa tất cả nick chính 14 ngày
  7. [Ra Đảo] NoiKhiepSo : spam bán đồ tạm khóa tk 30 ngày