PDA

Xem bản đầy đủ : [Đua Top] Đua Top Alpha Test nhận Ngay Gcoinadmin
22-12, 11:24 PM
A. Nội dung sự kiện:
- Trong thời gian diễn ra sự kiện các nhân vật có số lần reset cao nhất đạt Top 1 đến 3 bảng xếp hạng thực hiện reset của tất cả chủng tộc
- 1 Tài khoản chỉ dc nhận 1 giải duy nhất
- Không cầy nhiều tài khoản
- Số lần thực hiện reset 50 lần trở lên

B.Thời gian diễn ra:
- Từ ngày 25/12/2018 đến hết ngày 27/12/2018
- Tính cả Reset ủy thác + Reset vip + Reset over víp

Chi tiết giải thưởng:


Xếp hạng
Phần thưởng


1
30.000 Gcoin km


2
20.000 Gcoin km


3
10.000. Gcoin km
Theo Bảng xếp hạng thực hiện RS :
Tháng : ALL (http://id.mutanviet.com/MN/#rank&act=rankrs&action=month&type=all)

BXH Thực hiện Reset tính từ :Reset
Reset VIP
Reset OVER
Reset OVER VIP
Reset Ủy Thác
Reset Ủy Thác VIP