PDA

Xem bản đầy đủ : [Thông Báo] Giới hạn Reset Auto In Gameadmin
22-06, 06:44 PM
Ngày đầu các bạn Reset tới Top 1 và + Thêm 10 lần reset
Ngày thứ 2 trở đi các bạn Reset 10 lần / 1 ngày
Thứ 7 Reset 12 lần / 1 ngày
Chủ nhật Reset 14 lần / 1 ngàyLưu ý:
- Sau khi max reset game, các bạn ra web Reset Đua Top để tham gia quá trình đua top
- Áp dụng cho cả Reset ủy thác