Đối thoại giữa admin và tesong1993

1 Tin nhắn viếng thăm

  1. GM kiểm tra giúp lúc mình giao dịch giữa 2 nhân vật CuongDam và DauHoi 1 pen lửa Full và 2 ring lửa Full thì bị mất cái Pen Full. GM kiểm tra giúp mình với .
    NV: CuongDam tài khoản tesong1993
    NV: DauHoi tài khoản meomeo123
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 1 của 1