Tài khoản MU cũ: pearlplaza
Nhân vật MU cũ: Texas
Máy chủ MU: Thiên Kiếm

Tài khoản MU này: ducatig9
Nhân vật MU này: Texas


Trong quá trình vào TK Mu mới mình nhớ có tạo nhân vật mới để xác...