thêm cái vụ Thỏ + Mùa hè cho time chi tiết cái , chả biết đâu mà lần , tỉ lệ đập ngọc Tâm Linh thấp quá xịt lung tung