Họ Và Tên : Trần Nguyễn Trung Tín
Tuổi : 23
Sdt or Yahoo : 0905435474
IDgame: DkPhanTom