Anh em guild liên minh - chủ guild liên minh đăng ký theo mẫu sau
- Tên guild mình - tên guild đang liên minh - chủ guild liên minh tên gì

Tối đa 3 guild liên minh nhé

Chốt 18h - 24/12/2017 là...