Lưu ý Tránh mất đồ khi hòm đồ cá nhân full
Khi hòm đá cá nhân trên người nhân vật full

Tuyệt đối ko sài chuột...