TOP 50 lúc 0h00 27/01/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 TieuChay 0 61 29 First Master Đại Nam
2 Potter 0 60 400 Grand Master Đại Nam
3 ZzHungzZ 0 58 400 Duel Master Đại Nam

View more latest threads same category: