TOP 50 lúc 0h00 30/01/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 KissDie 0 139 400 Hight Elf Đại Nam
2 TieuChay 0 138 356 First Master Đại Nam
3 Potter 0 132 396 Grand Master Đại Nam
4 BebuNo1 0 130 400 First Master Đại Nam
5 BigDaDy 0 130 130 Blade Master Đại Nam

View more latest threads same category: