Anh em đăng ký theo mẫu sau
- Tên nv chính đoạt giải
- Tên nv phụ sẽ nhận giải
- Chủng tộc muốn nhận

- Giải trao trong 24h - sau 23h tối

Vui lòng không vào nhân vật phụ nhận giải trước khi admin phê duyệt

# Nhân Vật Điểm Danh Vọng (TOP) G.Coin nạp (TOP) Top Tổng
(Top Danh Vọng + TOP Gcoin)
1 KingDomPk 283.825 (4) 1.552.500 (2) 6
2 LegoGame 411.724 (1) 315.000 (6) 7
3 BebuN01 350.720 (2) 250.000 (10) 12
4 HaDung 311.379 (3) 229.000 (12) 15
5 MrHieu 164.427 (7) 231.000 (11) 18
6 0 113.859 (14) 450.000 (5) 19
7 Saitaman 154.050 (9) 171.000 (13) 22

# Nhân Vật Gcoin nạp
1 ZZ17cmZZ 2.042.500
2 KingDomPk 1.552.500
3 SkyNHT 1.000.000
4 Lings 970.000

View more latest threads same category: