BQT cập nhật 1 số phần như sau
- Mở đua top đế vương 24/7/365 ngày
- Fix hiển thị thông số nhiệm vụ ngày
- Tăng tỉ lệ rớt ngọc trong game

Tăng phần thưởng đua top thêm hấp dẫn hơn

View more latest threads same category: