Lv để tạo các nhân vật khác :

MG=220
DL=250
SM=300
RF=350

Max 400 level, 1 level master = 1 điểm master

BQT mu kính báo

View more latest threads same category: