- Tặng 10 triệu Gcoin chính vào tài khoản để các bạn test web và mua đồ webshop
- Tặng mỗi 1 nv khi khởi tạo 400 lv - 10 lần rs - 65000 point - 200 triệu zen
- Shop game bán 1 vài bộ đồ full khi test, Mọi đồ các bạn có thể lên website mua vì có hết rồi

Web quản lý tài khoản đầy đủ hết anh em chỉ việc nên đó mua và test

View more latest threads same category: