Giới hạn Reset mới từ ngày thứ 2 Open Game trở đi

Anh em giới hạn reset cho tới khi bằng top 1
- Rs ủy thác sau cùng để không bị giới hạn vào reset
- Sau khi max reset, hãy reset over để lấy số lần thực hiện reset vào đua top

Về đua top
- Sau khi max rs, các bạn được phép Rs over không giới hạn để phân biệt top
- Rs over ko làm tăng reset thực của anh em ( ko tăng số lần reset ở bảng xếp hang top resets / relifes )

- Lưu ý : Reset OVER VIP không tăng Reset thực của nhân vật.
- Reset OVER VIP sẽ nhận được số điểm Ủy Thác ngẫu nhiên.
- Số điểm Ủy Thác nhận được tương đương với khi Ủy Thác Offline.
Do vậy, Reset OVER VIP không ảnh hưởng tới TOP Reset/Relife.
- Reset OVER VIP chỉ thực hiện được khi đã MAX Reset ngày và Reset vượt mức.
- Reset OVER VIP được tính vào BXH Điểm Danh Vọng
- Reset OVER VIP được tính vào BXH Số lần thực hiện Reset
- Reset OVER VIP được tính vào Đua Top 7 ngày Lần 1-2-3-4-5...

View more latest threads same category: