PDA

Xem bản đầy đủ : Tính Năng Và Sự Kiện Trong Game 1. [Tính Năng Game] Chế tạo cánh cấp 1 - 2 - 3
 2. [Tính Năng Game] Cách Gia Cường Cho Items,Vũ khí
 3. [Tính Năng Game] Tính năng Socket
 4. [Tính Năng Game] Làm nhiệm vụ cấp 1 - 2 - 3
 5. [Tính Năng Game] Cách ép Quạ Tinh & Chiến Mã
 6. [Tính Năng Game] Event Đá Banh
 7. [Tính Năng Game] Lệnh trong game
 8. [Tính Năng Game] Săn Nhện Rakalion (Rakilon events)
 9. [Tính Năng Game] Font chữ auto trong game
 10. [Tính Năng Game] Đám cưới trong game
 11. [Tính Năng Game] Tạo Áo choàng cho Chúa Tể và Rage Fighter
 12. [Tính Năng Game] Những thứ liên quan tới Guild ( Hội ) trong MU
 13. [Tính Năng Game] Bảng Bug Agi các nhân vật - AE xem để cộng cho chuẩn nhé !
 14. [Tính Năng Game] Tổng Hợp Thời Gian Và Sự Kiện Diễn Ra Trong Game
 15. [Tính Năng Game] Danh Sách Tên Các Set Thần
 16. [Tính Năng Game] Bùa exp trong game
 17. [Tính Năng Game] Cách xoay wing 2.5 trong game
 18. [Tính Năng Game] Cách xoay wing 4.0
 19. [Tính Năng Game] Đi tháp tinh luyện
 20. [Tính Năng Game] Bùa kết hợp chaos trong game
 21. [Tính Năng Game] Sử Dụng Đá Tinh Luyện (Dòng vàng)
 22. [Tính Năng Game] Danh sách 63 sét thần mu SS 6.9
 23. [Tính Năng Game] Auto Ingame
 24. [Tính Năng Game] Tổng hợp sự kiện bem boss !
 25. [Tính Năng Game] Cách trade mix box of kundun
 26. [Tính Năng Game] Cách mix wing ss 8
 27. [Tính Năng Game] Tỉ lệ ép wing trong game 1-2-3
 28. [Tính Năng Game] 130 set đồ + 95 Kiếm + 8 Gậy + 16 Khiên + 6 Trượng + 8 Giáo Mới