PDA

Xem bản đầy đủ : Tin Tức 1. [Nội Quy] Tuyệt đối không cho mượn acc - đồ đặc - vật phẩm game
 2. [Nội Quy] Hình thức xử lý về cho Mua bán + Mượn Đồ + Acc
 3. [Nội Quy] Cấm rao bán acc/đồ trong game vi phạm khóa 7 ngày
 4. [Đua Top] Đua Top Alpha Test nhận Ngay Gcoin
 5. [Thông Báo] Những điều lưu ý về Point với Mu Auto reset
 6. [Hướng Dẫn] Lệnh Auto Reset In Game
 7. [Thông Báo] Giới hạn Reset Auto In Game
 8. [Thông Báo] Tạm khóa cửa hàng Quần Áo Và Vũ khí
 9. [Thông Báo] Về việc mất Gcoin km
 10. [Thông Báo] Thông tin update phiên bản mới
 11. [Thông Báo] Bảo trì sv tới 13h30 update bản mới
 12. [Thông Báo] Hoàn tất bảo trì / sv online trở lại
 13. [Thông Báo] 11:00 Ngày 14/3 - Bảo trì update phiên bản mới
 14. [Thông Báo] Update mốc Relifes mới từ ngày 7/5
 15. [Thông Báo] Khóa vv các tk giao bán đồ trong game
 16. [Thông Báo] Thông báo về việc xử lý các đồ mua lại, đồ không chỉnh chủ
 17. [Bảo Trì] Bảo trì Server cập nhật phiên bản mới. Dự kiến trong 60 phút
 18. [Thông Báo] Hoàn tất bảo trì- Tải lại game để vào nha
 19. [Thông Báo] Thời gian diễn ra sự kiện In Game từ ngày 22/6
 20. [Thông Báo] Cảnh báo các tk bán đồ + acc sẽ bị khóa vĩnh viễn
 21. [Thông Báo] Công thành 20h : 28/6/2020
 22. [Thông Báo] 8:20 ngày 28/6 Cập nhật update mới
 23. [Thông Báo] Sv sẽ bảo trì đột xuất xử lý lỗi game
 24. [Thông Báo] Hoàn tất bảo trì - Vui lòng Reset web để lấy lại point
 25. [Bảo Trì] Bảo trì sv 30 phút tới 12h30 update 1 số tính năng mới
 26. [Thông Báo] Lệnh giới nghiêm: Cấm mua bán đồ + acc từ nay tới 1/2/2021
 27. [Thông Báo] Thông báo update sắp tới
 28. [Ra Đảo] Smile: khóa vĩnh viễn tài khoản
 29. [Ra Đảo] Carot: Khóa vĩnh viễn tài khoản cầm đồ máy chủ trường tồn
 30. [Ra Đảo] Pence : tạm khóa tài khoản hành vi mua bán giao dịch trong game
 31. [Ra Đảo] Vipmeli : tạm khóa tài khoản hành vi mua bán giao dịch trong game
 32. [Thông Báo] Bảo trì server 30 phút - Update 1 vài tính năng
 33. [Thông Báo] Bảo trì máy chủ 60 phút update bản mới
 34. [Thông Báo] Tải lại game bản update mới ngày 2/5/2021 để vào game
 35. [Bảo Trì] 12:30 BQT sẽ bảo trì SV nhanh trong 10 phút
 36. [Ra Đảo] Khóa vĩnh viễn các tài khoàn Offattack quá 3 acc / 1 ip / 1 người