PDA

Xem bản đầy đủ : Tin Tức  1. [Nội Quy] Tuyệt đối không cho mượn acc - đồ đặc - vật phẩm game
  2. [Nội Quy] Hình thức xử lý về cho Mua bán + Mượn Đồ + Acc
  3. [Nội Quy] Cấm rao bán acc/đồ trong game vi phạm khóa 7 ngày
  4. [Đua Top] Cơ cấu giải Đua Top 3 ngày Open Game
  5. [Đua Top] Cơ cấu giải Đua Top 7 ngày Open Game
  6. [Hướng Dẫn] Lệnh Auto Reset In Game
  7. [Thông Báo] Giới hạn Reset Auto In Game
  8. [Thông Báo] Ra Mắt 13 Giờ Ngày 23/7 - Có Auto Reset - Auto Đua Top trong game