PDA

Xem bản đầy đủ : Làm sao để relife khi báo có đồ trên ngườiAdministrator
01-01, 12:42 AM
Khi làm lên master RF : ring băng bạn sẽ ko đeo được

Khi relife nếu báo thùng đồ cá nhân - vui lòng cất hết đồ - sử dụng chức năng xóa đồ nhân vật trên web - nhớ cất đồ trước khi xóa