Gửi trang này cho bạn

Ðề tài: [Nội Quy] Cấm rao bán acc/đồ trong game vi phạm khóa 7 ngày

Thông điệp của bạn

Hãy điền 6 ký tự xác nhận bên phải vào thật chính xác.