Gửi trang này cho bạn

Ðề tài: [Thông Báo] Lệnh giới nghiêm: Cấm mua bán đồ + acc từ nay tới 1/2/2021

Thông điệp của bạn

Hãy điền 6 ký tự xác nhận bên phải vào thật chính xác.