Gửi trang này cho bạn

Ðề tài: [Thông Báo] Tải lại game bản update mới ngày 2/5/2021 để vào game

Thông điệp của bạn

Hãy điền 6 ký tự xác nhận bên phải vào thật chính xác.