A. Nội dung sự kiện:
- Trong thời gian diễn ra sự kiện các nhân vật có số lần reset cao nhất đạt Top 1 đến 3 bảng xếp hạng thực hiện reset của tất cả chủng tộc
- 1 Tài khoản chỉ dc nhận 1 giải duy nhất
- Không cầy nhiều tài khoản

- Số lần thực hiện reset 50 lần trở lên

B.Thời
gian diễn ra:
- Từ ngày 25/12/2018 đến hết ngày 27/12/2018
- Tính cả Reset ủy thác + Reset vip + Reset over víp

Chi tiết giải thưởng:

Xếp hạng Phần thưởng
1 30.000 Gcoin km
2 20.000 Gcoin km
3 10.000. Gcoin km

Theo Bảng xếp hạng thực hiện RS :
Tháng : ALL

BXH Thực hiện Reset tính từ :


  • Reset
  • Reset VIP
  • Reset OVER
  • Reset OVER VIP
  • Reset Ủy Thác
  • Reset Ủy Thác VIP

View more latest threads same category: