ĐUA TOP 7 NGÀY OPEN GAME


— Thời gian diễn ra:
— Nội dung sự kiện:


  • Lấy 7 Nhân vật RS đứng top 1 của 7 chủng tộc.
  • 1 tài khoản chỉ lấy một nhân vật duy nhất.
  • Cách tính top sẽ dựa vào bảng xếp hạng chủng tộc
  • Không áp dụng Đổi giới tính
  • Mẹo: Reset Over Để được nhiều lần Reset nhất


— Chi tiết giải thưởng:

Top Giải thưởng Điều Kiện
DW 1 Sét Ma Thuật Full Option + 10 Nạp ít nhất 300.000 Gcoin
DK 1 Sét Rồng Đỏ Full Option + 10 Nạp ít nhất 300.000 Gcoin
EF 1 Sét Kim Ngân Full Option + 10 Nạp ít nhất 300.000 Gcoin
MG 1 Sét Phong Vũ Full Option + 10 Nạp ít nhất 300.000 Gcoin
DL 1 Sét Huyền Thiết Full Option + 10 Nạp ít nhất 300.000 Gcoin
SM 1 Sét Thuật Sĩ Full Option + 10 Nạp ít nhất 300.000 Gcoin
RF 1 Sét Thiết Phiến Full Option + 10 Nạp ít nhất 300.000 Gcoin
— Thông tin trao giải:

  • Vào quản lý tài khoản id. -> Event - > Nhận thưởng event.
  • Sử dụng nhân vật đoạt giải để nhận
  • Đồ Trao là đồ sẽ Khóa Giao Dịch

View more latest threads same category: