- Nội dung :
0. Bỏ Điều kiện Reset phải cần chaos / Cre
1. Xóa toàn bộ điểm pcpoint các nhân vật
2. Fix chỉ săn boss mới có điểm pcpoint 200 điểm / 1 boss. Shop bán 5000 pcpoint / 1 món
3. Fix lại thời gian sự kiện ( xem ở đây: http://duphong.net/event)
4. Update anti hack phiên bản mới, hạn chế lag và dis
5. Upadte sự kiện Devil Square 7 xuất hiện 5 Boss Kudnun
6. Xuất hiện sự kiện Tử chiến Loren 20:30 hàng ngày tại Loren sv1: 145 - 70
7. Update Lorencia Sub 1 có thể PK ( cần Test )

Quá trình bảo trì sẽ Reset lại điểm Master, Anh em vui lòng lên web để Tẩy lại điểm Master nhé

View more latest threads same category: