Khóa vv các tk giao bán đồ trong game
Hiện nay nhằm quản lý tình trạng lừa đảo ăn cắp đồ
BQT sẽ khóa vv các tk giao bán đồ trong game
Mọi hành vi giao bán vui lòng lên group tại: http://fb.com/groups/mumoinhat

BQT mu xin thông báo

View more latest threads same category: