- Tăng Dame và thủ boss do sv cũng đã quá lâu, anh em cũng mạnh, tránh gây nhàm chán
- Thêm sự kiện PK event - Great Battle pk - Team Death match - sv2
- Mở thêm Sự kiện : Đầm lầy chết săn kundun Sv 3
- Thêm Sự kiện săn boss kundun Devil Quare - sv 3
- Bỏ sv vip. Mở Shop Dành riêng cho vip. Tăng tỉ lệ rớt ngọc x2 đối với vip
BQT mu xin kính báo

http://duphong.net/event/

View more latest threads same category: