Cảnh báo các tk bán đồ + acc sẽ bị khóa vĩnh viễn
Các tài khoản sẽ bị xóa nick khỏi game khi phát hiện bán đồ trong game
Các tài khoản không trung gian qua Admin khi mất đồ sẽ ko được xử lý bất cứ hình thức nào
BQT mu xin kính báo

View more latest threads same category: